Честит 1-и март!

Посланик на здравето и Ден на любителското изкуство е първият ден от месец март – знак за ново начало.

Мартеницата, освен посланик на здравето е символ и на таланта.

Тя е феномен, така както Българското читалище е културен феномен – символично огнище, което съхранява пламъка на любителското творчество.

Да бъдем здрави и вдъхновени, да съхраним достойно Българския дух и традиция!

decor