VIII Национален конкурс „Димитър Ненов“ на 18 и 19 септември

На 18 и 19 септември ще се проведе Осмият Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“.

Народно читалище „Развитие 1869“ е домакин на утвърдения музикален форум, който се провежда всяка нечетна година. Конкурсът е значимо събитие в местния и националния културен календар, осъществява се с подкрепата на Община Разград.

Музикална школа „Илия Бърнев“, формация с 66 годишна история, носител на престижната награда „Никола Икономов“, е  организатор на събитието, в партньорство с къща музей „Димитър Ненов“.

Професионално експертно жури оценява нивото на представяне на участниците от пет възрастови групи.

От 2019 -а музикалният конкурс се провежда и с международно участие на  млади пианисти от Санкт Петербург.

През септември очакваме блестящо представяне на сцената на НЧ „Развитие 1869“ на всички нови участници от страната и чужбина.

На добър час, млади таланти, бъдещи виртуози на пианото!

Пълната информация за Националния конкурс за млади пианисти

„Димитър Ненов“ се съдържа в приложения

С Т А Т У Т

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ “

ДИМИТЪР НЕНОВ” – РАЗГРАД 2019

                                                 1819 Септември 2021 година

 1. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

          Да открива и популяризира млади и талантливи изпълнители;

Да дава възможност за контакти и сътрудничество между изпълнители, музикални педагози и изтъкнати дейци на културата;

Да предоставя възможност за творческа изява и обмяна на опит;

Да съхранява и популяризира творчеството на Димитър Ненов;

Да стимулира творческия потенциал на изпълнителите, да ги подтиква към самоусъвършенстване и реализация  в нова конкурентна среда;

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурсът е адресиран към всички деца и младежи, изучаващи пиано в музикални школи, школи по изкуствата, музикални паралелки, при частни педагози.

Официално откриване – къща-музей „Д.Ненов” в 10:00 часа,на 18.09.2021

Конкурсът ще се проведе в залата на Народно читалище „Развитие 1869“.

В осмото издание на конкурса ще има международно участие.

На всички участници ще бъде осигурено време за акустични репетиции по график.

Конкурсът се провежда в един тур.

 1. КАТЕГОРИИ

Индивидуални изпълнители

Първа възрастова група– до II клас, включително

Втора възрастова група–  III и IV клас

Трета възрастова група – V,VI и VII клас

Четвърта възрастова група – VIII,IХ и Х клас

Пета възрастова група – ХI и ХII клас

     Клавирно дуо

Първа възрастова група –  І – VІІ клас

Втора възрастова група –  VІІІ – ХІІ клас

РЕГЛАМЕНТ:

Категория: Индивидуални изпълнители

Първа възрастова група

 • Пиеса от български композитор
 • Пиеса по избор
 • Времетраене – до 5 мин.

     Втора възрастова група

 • Д. Ненов – „Приказка” или „Танц”
 • Произведение крупна форма/вариации, част от соната, сонатина/ или барокова пиеса, по избор
 • Пиеса по избор
 • Времетраене – до 10 мин.

      Трета възрастова група

 • Д.Ненов – „Приказка” и „Танц” или една от „Миниатюри”-те/по избор
 • Произведение крупна форма/вариации, част от соната, сонатина/ или барокова пиеса, по избор
 • Пиеса по избопр
 • Времетраене – до 15 мин.

     Четвърта възрастова група

 • Д Ненов – две „Миниатюри” / по избор
 • Произведение крупна форма/вариации, част от соната, сонатина/ или барокова пиеса, по избор
 • Пиеса по избор
 • Времетраене – до 20 мин.

    Пета възрастова група

 • Д.Ненов – Произведение по избор
 • Произведение крупна форма/вариации, част от соната, сонатина/ или полифонична пиеса, по избор
 • Пиеса по избор
 • Времетраене – до 20 мин.

      Категория: Клавирно дуо

      Първа възрастова група

 • Две пиеси по избор
 • Времетраене – до 10 мин.

     Втора възрастова група

 • Две пиеси по избор
 • Времетраене – до 15 мин.
 1. ЖУРИ

Журито е съставено от изявени музикални педагози и пианисти.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане.

Право на журито е да определи кои наградени участници и с кои   произведения ще участват в Гала-концерта.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Техническо владеене на представяните произведения.

Художествено изграждане на творбите – звукоизвличане, щрихи, темпо, ритъм.

Степен на сложност на материала.

Артистичност и сценично присъствие.

 1. НАГРАДИ

Награден фонд в размер на 2 000 лв.

Специална награда на къща музей “Д. Ненов” за изпълнение произведение от композитора Димитър Ненов.

Награда на НЧ „Развитие 1869” за високи педагогически постижения.

Всички участници ще получат диплом за участие.

Във всяка възрастова група, на всяка от категориите, се присъждат първо, второ, трето място и поощрителни награди по преценка на журито. Наградите за призовите места са парични.

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

– Заявка за участие по образец (до 1 Август 2021 година);

– Служебна бележка от училището на съответния участник;

Организаторите не поемат ангажимент за пътни и нощувки на преподаватели и участници.

Документите се изпращат на адрес:

Конкурс “Димитър Ненов”

НЧ “Развитие 1869”  ул.”Антим I №1  ; п.к. 48

7200 гр.Разград

или на email: m.shkola.rz@abv.bg

тел. 0897970123 – Деян Денчев

Таксата за участие е в размер на 30 лв. за категория „Индивидуални    изпълнители“ и 40 лв. за категория „Клавирно дуо“ .

Таксите за участие се заплащат при регистрацията на участниците.

Заключителни разпоредби:

Организаторите си запазват правото за промени.

С подаване на заявките по образец и служебните бележки участниците и техните законни представители приемат условията заложени в статута на конкурса.

Заявка за участие

VIII Национален конкурс за млади пианисти

 „Димитър Ненов“ – Разград 2021

18-19 Септември

 

Име и фамилия:……………………………………………………

 

Клас /възрастова група :……………………………………………

 

Категория: ………………………………………………………….

 

Адрес: ……………………………………………………………………..

 

Телефон: …………………………………………………………………

 

E-mail : …………………………………………………………………………….

 

 

Програма

 

1…………………………………………..…/времетраене:…….…………………

 

2………………………………..………/времетраене:……….……………

 

3……………………………….……/времетраене:………….…………

 

Забележка : За справки и въпроси – Деян Денчев 0897970123

 

 

decor