НЧ „Развитие 1869“ преустановява заниманията с деца до 31 юли

НЧ „Развитие 1869“ преустановява заниманията с деца в Балетна школа, музикална школа „Илия Бърнев“ и МФТ „Импулс“ към читалището до 31 юли, 2020 г. Мярката се въвежда във връзка с удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в страната до 31 юли 2020 г. и съгласно заповед на здравния министър Кирил Ананиев № 034, от 15.07.2020 г, влязла в сила от 16.07.2020 г.

След изтичане на срока на горецитираната заповед на здравния министър, при промяна на ситуацията и евентуална отмяна или удължаване на мярката, всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени.

 

decor