ИСТОРИЯ

decor

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“

Театралната сграда на читалището и е важен духовен и културен център. Тук изнасят своите концерти и представления формациите към читалището. Често гостуват популярни постановки и спектакли от Националния културен календар. Сградата на читалището е любезен домакин на благотворителни събития и на общоградски тържества.

Така изглежда първата собствена сграда на НЧ „Развитие 1869“. Тя е завършена през 1891 г.  В нея има театрален салон, две актьорски стаи, читалня, библиотека, и бюфет. Парцелът е подарен от еснафските сдружения в града.

За окончателното довършване на сградата е сключен ипотечен заем с БНБ от 9000 лв, който е изплащан 20 години. Освен това  Разградската постоянна комисия е дарила 4000 лв, събрани са дарения и от повечето местни търговци и еснафи.

НЧ „Развитие 1869“  полага в региона основите на просвещението, на съвременното образование, на музейното дело – историческо и етнографско. В него правят първите си стъпки разградският театър, филхармонията, хора и библиотеката. Казано обобщено всички институции, които са определяли и определят духовния, просветен и културен облик на Разград.

След учредяването на читалището една от първите задачи на неговите деятели е да бъде създадена библиотечна сбирка. Нейното начало е поставено през февруари, 1870 г. Първите вестници, списания и книги били подредени в един шкаф. Дори и в този скромен вид първата библиотека с читалня в града и околията привлича много граждани, които копнеят за просвета, знания и култура. Тя става притегателен център за младежите, които бързо загърбват безсмисленото висене по кафенетата. Фондът на книгохранилището се обогатява непрекъснато, въпреки че средствата са малко. Те се набират от членски внос, от театралните представления и от дарения. Купуват се книги, правят се абонаменти за списания и вестници. През годините фондът на читалищната библиотека непрекъснато нараства и се обогатява с нови заглавия.Тя съществува като читалищна до 1959 г, когато става самостоятелен културен институт.

Още след създаването си през 1896 г. читалището поема организирането и квалификацията на учителите от разградската околия. На годишните изпити, проведени през юни и юли 1870 г. били поканени всички селски първенци и даскали, за да видят как се работи с децата и как се преподава учебния материал. След края на изпитите всички присъствали се събират на нещо като първа учителска конференция. На нея били обсъдени въпросите за правилното ръководство на местните училища. Приет е специален устав. По него е бил назначен първият училищен инспектор, наричан тогава надзорник. Въведен е предварителен изпит за учителите, постъпващи на работа в района, за да е сигурно, че те имат нужните познания и качества. Формулирани са основните правила, по които следва даскалите да образоват учениците си.

Анани Явашeв

В основата на историческото и музейното дело в Разград е академик Анани Явашев. Той инициира създаването на Разградското археологическо дружество и Разградския исторически музей. Обявен е почетен член на НЧ „Развитие“ през 1934 г. Председател на читалищното настоятелство в три мандата. По негова инициатива и под негово ръководство са извършени първите по-значителни разкопки на Хисарлъшкото кале край Разград. Резултатите и събраните материали от проучванията са публикувани в Юбилейния сборник на читалище „Развитие“ за 35 годишния юбилей, както и в книгата на Явашев „Разград, неговото археологически и историческо минало“.

Първото хорово изпълнение в нашия град става исторически факт на 25 декември през 1878 г. Осъществява го ученическия църковен хор, създаден от Павел Каракулаков, образован българин от Бесарабия.  възпитаник на болградската гимназия, с богата музикална култура. Каракулаков  е един от най-активните деятели на читалище „Развитие 1869“ и в три мандата е негов председател. Смята се, че неговият ученически хор е историческият предтеча на „Железни струни“. Към читалището впоследствие са създадени няколко оркестри. Първият е на Алексей Шульговски, емигрант от Русия, който организира малък струнен оркестър към читалище „Развитие“. В него свирят 16 души. Този и следващите читалищни оркестри са в основата на създадения по-късно Разградски симфоничен оркестър, днес Разградска филхармония.

Димо Хранов

Първото театрално представление в Разград се е състояло на 25 декември, Коледа, през 1870 г. Представено е от читалищни деятели, водени от основателя на читалището Димо Хранов. За да е още по-незабравима пионерската му роля са представени цели две заглавия наведнъж. Първо  на сцената се играе хитовата за онова време пиеса „Многострадалната Геновева“, а веднага след нея, за да се поразсее малко изживявания тежко от публиката драматизъм на творбата, е представена и авторската комедия на Хранов „Бабата и дяволът“. Върху тези основи театралното дело в града се развива и разраства  в читалище „Развитие“. През август 1922 г, е създаден Разградски общински театър, с щатни длъжности. Той просъществува в този си вид до 1944 г.  След това театърът става държавен и до днес съществува като ТМЦ „Антон Страшимиров“.

През 2019 г. НЧ „Развитие 1869“ Разград отбелязва 150 годишен юбилей. Създадено от просветители, родолюбци и ентусиасти, то, както пишат нашите предшественици в сборника за 35 години от основаването, е  „една незаменима културна сила, която е внесла голяма светлина и продължава да внася такава за широкото умствено, нравствено и социално развитие на нашето общество“. Те отбелязват също, че „Материята е жива, когато духът е вложен в нея. Този дух, това одухотворение на своята материална работа, българинът е черпил от читалищата“.