ЗА НАС

decor

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“ е първото читалище, създадено в Разград. Културен феномен, който 152 години съхранява традициите и създава нови условия за утвърждаване творческите постижения в Разград, страната и Европа. Читалище ``Развитие 1869`` е огнище на духовно просвещение, което пробужда таланта на децата и младежите с дарба в изкуствата. Отдава дължимото и на утвърдените творци, за да има приемственост в създаването на културното наследство на Лудогорието.

Регистрирано е в Министерството на културата под номер 2534.
decor

ФОРМАЦИИ И ШКОЛИ

decor

НАСТОЯТЕЛСТВО

Красимир Харалампиев

Красимир Харалампиев

Председател
Роден на 01.09.1963 година в Димитровград. Висше образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, факултет по изобразително изкуство, специалност живопис. Председател на настоятелството на НЧ „Развитие 1869“ от април 2016 г.
Виолета Антонова

Виолета Антонова

Секретар
Айля Адем

Айля Адем

Член на настоятелството
Венета Наковска

Венета Наковска

Член на настоятелството
Илко Костов

Илко Костов

Член на настоятелството
Пешо Димитров

Пешо Димитров

Член на настоятелството
Румяна Ранкова

Румяна Ранкова

Член на настоятелството
Стамен Матеев

Стамен Матеев

Член на настоятелството