ЗА НАС

decor

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“ е първото читалище, създадено в Разград. Културен феномен, който 152 години съхранява традициите и създава нови условия за утвърждаване творческите постижения в Разград, страната и Европа. Читалище ``Развитие 1869`` е огнище на духовно просвещение, което пробужда таланта на децата и младежите с дарба в изкуствата. Отдава дължимото и на утвърдените творци, за да има приемственост в създаването на културното наследство на Лудогорието.

Регистрирано е в Министерството на културата под номер 2534.
decor

ФОРМАЦИИ И ШКОЛИ

decor

НАСТОЯТЕЛСТВО

Пейчо Георгиев

Пейчо Георгиев

Председател
Директор на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и Заместник председател на Общински съвет Разград. Председател на настоятелството на НЧ „Развитие 1869“ от април 2022 г.
Виолета Антонова

Виолета Антонова

Секретар
Айля Адем

Айля Адем

Член на настоятелството
Валя Георгиева

Валя Георгиева

Член на настоятелството
Илко Костов

Илко Костов

Член на настоятелството
Пешо Димитров

Пешо Димитров

Член на настоятелството
Венета Матева

Венета Матева

Член на настоятелството
Стамен Матеев

Стамен Матеев

Член на настоятелството