Национален конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов"

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ          „ДИМИТЪР НЕНОВ”

Конкурсът за млади пианисти „Димитър Ненов“ се провежда всяка нечетна година, през месец април. Той е посветен на живота и творчеството на големия български композитор „Димитър Ненов“.

 Условия за участие:

В конкурса могат да участват възпитаници на: Музикални школи, Школи по изкуствата и Музикални паралелки.

Всички отличени участват в гала концерт.

 Участниците се разпределят в следните възрастови групи:

 І-ва група-          I и II клас

ІІ-ра група-        III и IV клас

ІІІ-та група-     V,VI и VII клас

IV-та група–     VIII,IХ и Х клас

V-та група–       ХI и ХII клас

 Примерен репертоар:

І-ва група–    Пиеса от български композитор

Пиеса по избор

Общо времетраене: до 5 мин.

 ІІ-ра група – Д. Ненов – „Приказка” или „Танц” (или пиеса от български композитор) и пиеса пo избор

Общо времетраене: до 8 мин.

ІІІ-та група-Д. Ненов –„Приказка” и „Танц”(или пиеса от

български композитор)

и пиеса по избор

Общо времетраене: до 10 мин.

 IV-та група– Д.Ненов – две „Миниатюри” по избор (или пиеса от  български композитор)

и пиеса по избор

Общо времетраене до 15 мин.

V-та група–  Д. Ненов- „Миниатюри”,  Етюд №1 или пиеса

от български композитор

и пиеса по избор

Общо времетраене до 20 мин.

 Всички произведения се изпълняват наизуст.

  Награди:

 І-ва група:     всички участници получават предметни награди

 ІІ-ра група:    всички участници получават предметни награди

ІІІ-та група:   І награда – 200 лв.

ІІ награда – 150 лв.

ІІІ награда -100 лв.

 IV-та група-   I   награда   – 250 лв.

II  награда  –  200 лв.

III награда –   150 лв.

V-та група-     I   награда –    250 лв.

II  награда –    200 лв.

III награда –    150 лв.

   Специални награди:

– На Къща-музей „Д. Ненов” за изпълнение на произведение от

Д. Ненов

– На НЧ „Развитие” – За най-добър преподавател

Жури

  1. Участниците в конкурса за пианисти „Димитър Ненов” се оценяват от тричленно жури, включващо утвърдени педагози.
  2. Журито работи по приет и утвърден правилник.
  3. Решенията на журито са окончателни.

Кандидатите трябва да подготвят следните документи:

  • заявление за участие – по приложения образец
  • акт за раждане (ксерокопие)
  • снимка
  • такса участие – 10 лв. (заплаща се при явяване)

Заявките се изпращат до 1 април на адрес:

гр. Разград -7200

МШ ”Ил.Бърнев”

ул. ”Д.Ненов” №6, п.к. 48

Разноските за пътуване и пребиваване са за сметка на участниците. Организаторите се ангажират да осигурят хотел или общежитие на приемливи цени.

Телефон за връзка и допълнителна информация:

GSM +359 897970123