28 ЯНУАРИ – ДЕН НА РАЗГРАД

Свободата е висша човешка ценност.

Духовните ценности са нейният символичен връх.

Свободата и духовността ни дават право да избираме как да живеем и

моралното задължение да направим верния избор!

Честит празник!!!

decor