Нов старт на заниманията

Занятията във формациите при НЧ „Развитие 1869“ се възобновяват, считано от 1-и февруари 2021 г. /понеделник/ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Съгласно т. 7б от Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, която гласи:

„От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м.между участниците.“

На добър час!

Да бъдем отговорни и здрави!

decor