Да се обединим за обновлението на две емблематични за Разград сгради

Настоятелството на Народно читалище „Развитие 1869 обявява инициатива за набиране на средства за подпомагане на реконструкцията и реставрацията на две емблематични за Разград сгради – Музикалния дом и Театралната читалищна сграда /Старият театър/.

Основната цел на инициативата е да запазим културното наследство на Разград и да създаваме съвременни условия за духовното му развитие – това е предизвикателство и съвместна грижа – на всички нас!

Музикалният дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“, със статут паметник на културата, и Театралната читалищна сграда са символи на Разград, свързани с неговата история, съвременен екстериор и духовен облик.

Сградата на Музикалния дом и външното стълбище на Стария театър се нуждаят от спешни мерки за укрепване и ремонт, поради прогресираща ерозия, която застрашава тяхната цялост и безопасното им обитаване.

За целта Настоятелството на читалище „Развитие 1869“ възложи изработването на два проекта. Укрепването и ремонта на Музикалния дом е на стойност 100 000 лв., а изграждането на ново външно стълбище на Театралната сграда ще струва 50 000 лв.

Средствата от Дарителската кампания ще подпомогнат реализирането на проектите. Те ще постъпват в сметка IBAN BG47STSA93000027954741 и ще се използват целево за ремонтните дейности.

Дарения могат да се правят и в брой, на Касата на НЧ“Развитие 1869“ ул. „Антим I“ № 1, срещу Договор за дарение.

Дарените средства ще се отчитат периодично на благотворителни събития, организирани от Читалището.

За да подобри състоянието на Музикалния дом и фасадното стълбище на Театралната сграда Настоятелството на НЧ „Развитие 1869“ възложи изработването на два архитектурни проекта. Първият от тях е ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за “Конструктивно укрепване, ремонт на покрив и фасади на сграда Музикален дом,  ул. „Ст. Караджа“ № 1 гр. Разград,  Община Разград“.

Проектът е изготвен от арх. Цветелин Радев и инж. Димитър Колев, /Архитектурно студио „Проект плюс“ В. Търново/. Студиото притежава лиценз за работа с паметници на културата, което е задължително условие за проектирането на дейности по недвижими културни ценности. То се задължава и с авторския надзор по време на укрепването и ремонта на сградата.

Инвестиционният проект е завършен и е в законова процедура по съгласуване в Националния институт по недвижимо културно наследство в София. Съгласуването гарантира запазване на автентичния вид на сградата, както и подобряване на състоянието й, с цел безопасно обитаване и използване по предназначение.

За подобряване фасадата на Театралната сграда и безопасно движение на посетителите е създаден ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „Външно стълбище на Театрална сграда на НЧ „Развитие 1869“ Разград“.

Проектът е дарение от архитектурно студио „РадостАрх“ Разград, автор е арх. Радан Донев. Той предвижда новото външно стълбище да бъде изградено от суха каменна система, която съчетава основните предимства на камъка, неговата здравина, практичност и естетика. Вложените натурални материали и смоли са устойчиви на външни условия и заедно с това напълно водопропускливи, не задържат влага, дренират я. Така се постига пълна безопасност и сигурност на външните стълби. Стъпалата, изработени по тази технология НЕ замръзват. Това гарантира безопасно движение на хората и дълъг живот на настилката.

Изграждането на ново външно стълбище е от голямо обществено значение. То често се използва като своеобразна сцена при провеждане на общоградски събития на площад „Възраждане“, за което Екипът на НЧ „Развитие 1869“ оказва пълно съдействие в почивни дни и извън работно време. Там се разполага техника за озвучаване, микрофони за водещи и официални лица. Стъпалата се използват и от изпълнители в празничните програми / хор,  мажоретен състав, фанфарен оркестър, индивидуални изпълнители и други/. Естествено това е официалният вход и изход за публиката по време на спектакли, концерти, прожекции, годишни продукции на формациите при Читалището/. В този смисъл визията и безопасността на външните стълби на Театралната читалищна сграда са свързани пряко със здравето и сигурността на посетителите и участниците, както и с качеството на провежданите там обществени събития.

Двата проекта за ремонт и реконструкция са в съответствие и с новата дългосрочна стратегия на РБългария за обновяване на националния сграден фонд, в която мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване следва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията,  безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност.

В тази връзка внесохме Инвестиционния проект за Музикалния дом и Проекта за ново външно стълбище на Театралната сграда в Община Разград, с предложение и обосновка,  за да бъдат включени в Дейност 2.1.7.2. Ремонт и мерки за енергийна ефективност в сграден фонд «Модернизиране на читалищата в Община Разград», от Новия План за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 година.

 

Строежът на емблематичните за Разград сгради – Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“ и Театралната читалищна сграда  е нагледен пример какво може да се постигне с енергията на хората, когато се обединят в благородно дело. В продължение на 40 години  разградчани събират лев по лев средствата, с които са построени тези два храма на духовността.

Подкрепата на местната власт е от голямо значение за успеха на това мащабно начинание.

Основен дарител на средства за построяването на двете сгради е Димитър Бъчваров, председател на Музикалното дружество, любител на хоровото пеене, създател на фонд „Постройка на Музикален дом“.

На 5 май 1940 се е състояло освещаването и официалното откриване на Музикалния дом – единствен по рода си в България.

От тогава до днес, емблематичната за Разград сграда, е дом на Музикалното дружество и на хор „Железни струни“, създаден през 1904 година – осми по ред хор в страната, носител на орден „Кирил и Методий“ I-ва степен, престижната награда „Никола Икономов“ и многобройни призове от Национални и Международни музикални форуми.

Хор „Железни струни“ е културна марка на Разград и България, която съчетава 117 годишна традиция и съвременно музикално звучене.

Идеята за създаване на фонд „“Постройка на нов читалищен салон“ датира от края  на 1914. Година след година, в трудни исторически и икономически условия се гради строежът на Театралната сграда, докато стане реалност през 1951 година, когато е официално открита. Основоположниците и всички онези поколения, които са дарявали средства, са се превърнали в прах, но е останало благородното им дело, което и днес изпълнява духовната си мисия. В продължение на няколко десетилетия в Разград властва колективният дух на хората при събиране на средства чрез разнообразни форми на дейност.

Обединяването в духовна кауза е жизнено необходимо в добри и в трудни времена. В настоящия момент то e особено актуално.

Да запазим културното недвижимо наследство и същевременно да гарантираме, че двете сгради отговарят на съвременните изисквания – това е съвместна отговорност:

  • Отговорност на  НЧ „Развитие 1869“ като собственик на емблематичните сгради;
  • Отговорност на местната власт, съгласно Закона за културното наследство;
  • Отговорност на цялата градска общественост, на бизнеса, на институциите, на гражданите.

 

Нека, по примера на нашите предшественици, съградили Музикалния дом и Театралната читалищна сграда, да обединим усилията и възможностите си, в една Дарителска кампания, с която да подпомогнем укрепването и съхраняването на тези символи на родния град.

Поколения строители и спомоществователи на тези сгради също са живели в трудни времена, но са успели да осъществят това велико за Разград дело, водени от духовни подбуди.

Духовните ценности винаги са на върха на социалната пирамида, всички останали човешки ценности и дейности се подреждат от основата към върха и имат изключително важната роля да поддържат този крехък връх!

 

 

decor