Дарителска инициатива

Обединяването в духовна кауза е жизнено необходимо в добри и в трудни времена. В настоящия момент то е особено актуално.

Настоятелството на Народно читалище „Развитие 1869 обявява инициатива за набиране на средства за подпомагане на реконструкцията и реставрацията на две емблематични за Разград сгради – Музикалния дом и Театралната читалищна сграда.

Сградата на Музикалния дом и външното стълбище на Стария театър се нуждаят от спешни мерки за укрепване и ремонт, поради прогресираща ерозия, която застрашава тяхната цялост и безопасното им обитаване.

Да запазим културното недвижимо наследство и същевременно да гарантираме, че двете сгради отговарят на съвременните изисквания – това е съвместна отговорност:

  • Отговорност на  НЧ „Развитие 1869“ като собственик на емблематичните сгради;
  • Отговорност на местната власт, съгласно Закона за културното наследство;
  • Отговорност на цялата градска общественост, на бизнеса, на институциите, на гражданите.

Изграждането на ново външно стълбище е от голямо обществено значение. То често се използва като своеобразна сцена при провеждане на общоградски събития на площад „Възраждане“, за което Екипът на НЧ „Развитие 1869“ оказва пълно съдействие в почивни дни и извън работно време. Там се разполага техника за озвучаване, микрофони за водещи и официални лица. Стъпалата се използват и от изпълнители в празничните програми / хор,  мажоретен състав, фанфарен оркестър, индивидуални изпълнители и други/. Естествено това е официалният вход и изход за публиката по време на спектакли, концерти, прожекции, годишни продукции на формациите при Читалището/. В този смисъл визията и безопасността на външните стълби на Театралната читалищна сграда са свързани пряко със здравето и сигурността на посетителите и участниците, както и с качеството на провежданите там обществени събития.

Нека по примера на нашите предшественици, съградили  Театралната читалищна сграда, да обединим усилията и възможностите си, в една Дарителска кампания, с която да подпомогнем укрепването и съхраняването на този културен символ на родния град.

Средствата от Дарителската кампания ще подпомогнат реализирането на проекта. Те ще постъпват в сметка IBAN BG47STSA93000027954741 и ще се използват целево за ремонтните дейности.

Поколения строители и спомоществователи на тази сграда също са живели в трудни времена, но са успели да осъществят това велико за Разград дело, водени от духовни подбуди.

Дарителската инициатива е под знака на две значими годишнини – 165 години читалищно дело   и 110 години Съюз на читалищата в България, които се честват през 2021 със следното мото: „Партньорски отношения, основани на уважение, професионализъм и експертност“ . Читалищната дейност е български културен феномен – единствен в света и официално признат за особен принос в световното нематериално културно наследство.

152 години Народно читалище „Развитие 1869“ Разград е част от този духовен исторически летопис.

decor