Дарителска инициатива

Да се обединим в това благородно дело!

Музикалният дом е недвижима културна ценност и се нуждае от спешно укрепване на основите, ремонт на фасадите и покрива.

decor